Jægerråd

Jægerråd i Københavns Kommune omfatter:

Kalvebod Jagtklub (KJK)

Storkøbenhavns Jagtforening (SJF)

Precision Rifel Shooters Denmark (PRS DK)

Øvrige medlemmer af Danmarks Jægerforbund med bopæl i Københavns Kommune


Bestyrelsen pr. 11. januar 2018

Formand
Ole Jervin (SJF)
27143552
olejervin@gmail.com


Næstformand:
Frank Rattleff (SJF)
31478890
frank.rattleff@sjf.dk

Bestyrelsesmedlem
Berit Valentin (KJK)
kreds7@jaegerne.dkSekretær
Jens Bitsch Larsen (KJK)
22493915
bitsch@larsen.dk

Bestyrelsesmedlem
Rune B. Hjortborg (SJF)
28902726
rune.hjortborg@sjf.dk
Grønt Råd Reprænsentant 
Ole Jervin (SJF)
27143552
olejervin@gmail.com


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.