Sådan får du "Riffeljagt tilladt" påført dit jagttegn

 1. Gennemfør Obligatorisk riffelskydeforløb 
 2. Bestå riffelprøven


1. Obligatorisk riffelskydeforløb

Planlagte kurser i 2021

Pris kr. 500


Klik på det aktuelle kursus for tilmelding:

Kurserne afholdes af Storkøbenhavns Jagtforening på vores skydebane i Københavns Skyttecenter
Selinevej 5 
2300 København S.
Bane 5

Obligatorisk riffelskydeforløb

Inden riffelprøven skal du gennemføre et obligatorisk riffelskydeforløb, som du kan læse mere om i "Instruks for obligatorisk riffelskydeforløb"

Personligt dokument for riffelskydeforløbet Skema

Storkøbenhavns Jagtforening afholder løbende kurser i Obligatorisk Riffelskydeforløb. Kurset tager 2:30 timer og afsluttes med underskrift af dokument/skema der giver adgang til aflæggelse af riffelprøve.

Undervisning gennemføres af Storkøbenhavns Jagtforenings erfarne riffelinstruktører. "Kursusforløb"


2. Riffelprøve

Når du har gennemført kurset "Obligatorisk Riffelskydeforløb" kan du gå op til riffelprøven.

Større vildtarter som hjorte, vildsvin og elge jages med riffel. Når du har bestået jagtprøven og gennemgået det obligatoriske riffelskydeforløb, skal du bestå en riffelprøve for at gå på jagt med riffel.

Dette gælder ikke for jægere, som bestod jagtprøven i 2013 eller før og hvor der på jagttegnet er anført "Riffeljagt tilladt"

Læs mere om riffelprøven HER


Der afholdes riffelprøver på SJF´s skydebaner, Bane 5
Københavns Skyttecenter
Selinevej 5

2300 København S.


Det vil være muligt at tilmelde sig riffelprøverne via
Selvbetjening på "Mit jagttegn" Link  Mit jagttegn

Der er to formål med riffelprøven. Den skal sikre træfsikkerhed samt forsvarlig våbenbetjening. Du har fem minutter til at afgive seks skud, hvoraf de fem skal ramme inden for træfområdet på en bukkeskive 100 meter borte.


Selve riffelprøven

Det våben, du anvender til prøven, skal være indskudt og i forsvarlig stand. Det er naturligvis vigtigt, at du har trænet med våbenet. Husk også at bruge samme ammunition, som du har trænet og indskudt med, da træfpunktet kan ændre sig meget ved ammunitionsskift.

Du kan læse mere om kravene til at bestå riffelprøven i "Instruks for riffelprøven".

Man kan ikke aflægge riffelprøve med et lånt våben, som man ikke har en personlig tilladelse til.

Man skyder til en skive som den viste nedenfor. 

De tvungne riffelprøver afholdes over hele landet.

Læs mere om selve prøven og dens aflæggelse på siden Om Riffelprøven.

Hvor du også finder eksempler på tiladte hjælpemidler.

Det er tilladt at anvende lyddæmper til riffelprøven!

Våbentilladelse til jagtriffel

Betingelser for våbentilladelser til jagtriffel kan du finde på Politiets Side om Våbentilladelse.
Riffelprøvens bukkeskive med træfpunktet vist, træfpunkts cirklen ses ikke på prøveskiven

Før prøven, skal du
 • Tilmelde dig riffelprøven.
 • Sikre, at din våbentilladelse er i orden (nummer på våben og våbentilladelse skal stemme overens), ellers kan prøve ikke aflægges.

Ved prøven, skal du

 • Forevise gyldigt jagttegn, legitimation (for aspiranter over 18 år fotolegitimation).
 • Forevise bevis for gennemført obligatorisk riffelskydeforløb.
 • Medbringe det våben (med våbentilladelse), som prøven ønskes aflagt med, tillige med den fornødne ammunition, samt evt. hjælpemidler. Det medbragte våben og ammunitionen skal til enhver tid opfylde gældende lovgivning vedr. beskydning af råvildt. Dog må der ved prøven anvendes al ammunition, der er beregnet til det anvendte våben, herunder fuldkappet.

Træning før Riffelprøven

Til de, der skal til riffelprøve, har vi fremstillet en ringskive hvor den yderste, fremhævede ring svarer til træfområdet på prøveskiven. Husk at medbringe det hjælpemiddel, I vil gå til prøve med! (Der er ikke meget, der kan hamle op med en godt udstoppet rygsæk.)


Vi har udlagt bane 1 og 2 (flere ved behov) til træning.

Vi tilbyder ikke træning på bukkeskive eller andre figurskiver,- først og fremmest fordi de ikke kan markeres fra skydestandpladsen og dermed kræver afbrydelse af skydningen for hver 6. skud, men også fordi de er meget arbejdskrævende at vedligeholde.

Instruktion til Aspiranten

Der er to formål med riffelprøven. Den skal sikre, at du både har en vis træfsikkerhed med din jagtriffel, og at du kan betjene den på en forsvarlig måde.

Til skydningen må bruges de hjælpemidler, som du normalt vil have med på jagt.

Der må anvendes passende udstoppede patrontasker, rygsække og rygsækstole, og der må anvendes jagtstole, jagtstokke, et- eller flerbenede skydestokke samt støtteben monteret på riflen.

Ved passende udstoppet forstås udstoppet til at danne anlæg for riflen. Hjælpemidlerne skal have en udformning, der sandsynliggør, at de kan anvendes til jagt. Hjælpemidler, der falder udenfor denne beskrivelse må ikke anvendes. Dog må fysisk handicappede aspiranter anvende deres individuelt tilpassede hjælpemidler. Dette gælder såvel de af Skov- og Naturstyrelses godkendte som andre.

Du har 5 minutter til at afgive 6 skud, hvoraf de 5 skal ramme inden for træfområdet.

Du skal blive på din standplads, til alle er færdige med skydningen. Ladning af riflen og eventuel opfyldning af magasiner skal ske inden for den fastsatte skydetid. I tilfælde af en klikker - må ny patron anvendes.

Til god våbenbetjening hører at:

 • du ankommer til skydelinien med åben eller udtaget lås eller knækket våben
 • du ser gennem løbet, før du lader første gang
 • du har åben lås eller knækket våben, hvis du skifter skydestilling
 • du efterser kammer og magasin efter endt skydning
 • du forlader skydelinien med åben eller udtaget lås eller knækket våben
 • våbenet ikke betjenes i eller omkring vandret plan, med mindre det peger mod skiverne
 • du i øvrigt betjener våbenet på en forsvarlig og sikkerhedsmæssig korrekt måde

Våbenbetjeningen skal foregå på en sådan måde, at den prøvesagkyndige ikke på noget tidspunkt er i tvivl om, hvad du foretager dig.

Hvis du ikke kan betjene din riffel på en forsvarlig og sikkerhedsmæssig korrekt måde, er prøven ikke bestået.

Evt. funktioneringsfejl skal du selv afhjælpe inden for skydetiden (herunder også klikkere).

Hvis du får en klikker, skal du rette henvendelse til kontrollanten før låsen åbnes.

Prøven begynder på klarlinien, og den slutter, når du passerer klarlinien igen efter at skydningen er overstået, og der er foretaget markering.

Klagevejledning

Den prøvesagkyndiges afgørelse om ikke bestået prøve, kan inden fire uger efter prøvens aflæggelse påklages til:

Skov- og Naturstyrelsen
 1. Frilufts- og vildtforvaltning
Haraldsgade 53, 1
2100 København Ø